ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η γκάμα και το είδος των κτηρίων που κατασκευάζουμε επεκτείνεται συνεχώς.

Κατοικία στην περιοχη Ιδάλιου

Υπό ανέγερση ισόγειος κατοικία.

Κατοικία στην περιοχή Δάλι

Ανέγερση δυόροφης κατοικίας στο Δάλι.

Κατοικία στην περιοχή Δάλι

Ανέγερση δυόροφης κατοικίας στο Δάλι.

Κατοικία στην περιοχή Σιά

Κατασκευή σκελετού μονώροφης κατοικίας.

Κατοικία στην περιοχή Λατσιών

Ανέγερση μονώροφης κατοικίας πάνω από υφιστάμενη ισόγεια κατοικία.

Κατοικία στην περιοχή Ιδαλίου

Ανέγερση μονόροφης κατοικίας πάνω από υφιστάμενο

Κατοικία στην περιοχή Ακρόπολης/Λευκωσία

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο κτήριο.

Κατοικία στην περιοχή Λακατάμιας

Υπό ανέγερση μονώροφης κατοικίας.

Κατοικία στην περιοχή Ανάγυιας

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο κτήριο και επέκταση ισογείου.

Φροντιστήριο στην περιοχή Μαλούντας

Κατασκευή ισόγειου κτηρίου με στέγη. 

Κατοικία στην περιοχή Μοσφιλωτής

Κατασκευή μονώροφης κατοικίας με μεσοπάτωμα.

Κατοικία στην περιοχη Ιδάλιου

Υπό ανέγερση πολυτελής διώροφη κατοικία με υπόγειο.

Κατοικία στην περιοχή Αλάμπρας

Επέκταση διώροφης κατοικίας με στέγη.

Κατοικία στην περιοχή Περιστερώνας

Μια εντελώς ανεξάρτητη πολυτελής ισόγεια κατοικία, με μεσοπάτωμα και στέγη.

Κατοικία στην περιοχή Άγιου Δομέτιου

Ανέγερση διώροφης κατοικίας πάνω από ισόγεια υφιστάμενη κατοικία. 

Κατοικία στην περιοχή Άγιου Δομετίου

Ανέγερση μονώροφης κατοικίας πάνω από ισόγεια υφιστάμενη κατοικία.

Φροντιστήριο στην περιοχή Λύμπια

Κατασκευή διώροφου κτηρίου αποτελούμενο από Φροντιστήριο στο ισόγειο και δύο διαμερίσματα στον όροφο.