Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο.
Τετραγωνικά Μέτρα: 184 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 6/2012
Hμερομηνία παράδοσης: 2/2013

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο κτήριο και επέκταση ισογείου.

Φωτογραφικό Υλικό: