Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο
Τετραγωνικά Μέτρα: 135 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 7/2011
Ημερομηνία παράδοσης: 12/2011

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο κτήριο.

Φωτογραφικό Υλικό: