Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο, με στέγη.
Τετραγωνικά Μέτρα: 115 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 1/2014
Hμερομηνία παράδοσης: 4/2014

 

Φωτογραφικό Υλικό: