Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή μονόροφης κατοικίας πάνω από υφιστάμενο, με στέγη.
Τετραγωνικά Μέτρα: 110 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 3/2014
Hμερομηνία παράδοσης: 12/2014

 

Φωτογραφικό Υλικό: