Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο.
Τετραγωνικά Μέτρα: 246 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 3/2014
Hμερομηνία παράδοσης: 3/2015

 

Φωτογραφικό Υλικό: