Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού.
Τετραγωνικά Μέτρα: 116 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 11/2014
Hμερομηνία παράδοσης: 12/2014

 

Φωτογραφικό Υλικό: