Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού.
Τετραγωνικά Μέτρα: 142 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 10/2015
Hμερομηνία παράδοσης: 5/2016

 

Φωτογραφικό Υλικό: