Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού.
Τετραγωνικά Μέτρα: 220 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 07/2017
Hμερομηνία παράδοσης:

 

Φωτογραφικό Υλικό: