Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή μονόροφης κατοικίας
Τετραγωνικά Μέτρα: 154 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 10/2019
Hμερομηνία παράδοσης: ----

Υπό ανέγερση μονόροφη κατοικία με υπόγειο.

Φωτογραφικό Υλικό: