Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή ορόφου πάνω από υφιστάμενο με στέγη
Τετραγωνικά Μέτρα: 190 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 9/2009
Hμερομηνία παράδοσης: 2/2010 

Ανέγερση μονώροφης κατοικίας πάνω από ισόγεια υφιστάμενη κατοικία.

Φωτογραφικό Υλικό: