Λεπτομέρειες Έργου:

Κατασκευή διώροφου πάνω από υφιστάμενο
Τετραγωνικά Μέτρα: 240 τ.μ.
Ημερομηνία έναρξης: 6/2011
Hμερομηνία παράδοσης: 2/2012 

Ανέγερση διώροφης κατοικίας πάνω από ισόγεια υφιστάμενη κατοικία.

Φωτογραφικό Υλικό: