ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

 

Τα κτίρια που χρησιμοποιούν χαλύβδινο μεταλλικό σκελετό, λόγο των χαρακτηριστικών του σκελετού, προσφέρουν μια ανώτερη δομική ποιότητα με λιγότερες ανάγκες συντήρησης, ασφάλεια και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία εξασφαλίζεται με απλή συντήρηση των εμφανών μόνο σημείων του χάλυβα μετά από πολλά χρόνια. Είναι ανόργανο υλικό άρα αντέχει στη φυσική φθορά, δεν σαπίζει, δεν ραγίζει, δεν αλλοιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και αντέχει στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Το βάρος του μεταλλικού σκελετού παρόλο που είναι πολύ μικρό κατέχει την υψηλότερη αναλογία ισχύος έναντι βάρους από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο μεταλλικός σκελετός δεν επηρεάζεται από τη συστολή και διαστολή που προκαλεί η υγρασία, και έτσι διατηρεί τις διαστάσεις του σταθερές. Είναι άφλεκτο υλικό και εμποδίζει την εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε σεισμογενείς περιοχές καθώς απορροφά τις σεισμικές δονήσεις χάριν της ελαφρότητας και ελαστικότητας του. Με τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, το κτίριο καταφέρνει να συντηρεί την ανάλογη θερμοκρασία, ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, και δημιουργεί μια αίσθηση άνεσης στον κάθε χώρο του κτιρίου.

 

Με τον μεταλλικό σκελετό η περάτωση εργασιών και έργων γίνονται πιο γρήγορα χωρίς να υπάρχει χρόνος αναμονής όπως με το μπετόν. Δίνεται η ευκαιρία να γίνεται λεπτομερέστατη δουλειά με ακριβείς ευθείες, τετράγωνες γωνιές και να υπάρχει αρχιτεκτονική ευελιξία σε ποικιλία σχημάτων και δημιουργία μεγαλύτερων ενιαίων χώρων.